Физикалық химия бағыты бойынша жеке бағдарланған индивидуалды ғылыми жұмыс

Содержание

Слайд 2

0,001; 0,004; 0,01;0,2М концентрациялары бар ZnSO4 қосылыстар үшін орташа иондық активтілік

0,001; 0,004; 0,01;0,2М концентрациялары бар ZnSO4 қосылыстар үшін орташа иондық активтілік

коэфициентті бірінші және екінші Дебай-Гюккель жуықтаулары мен 250,350,450,650 кезiндегi теңдеулерi бойынша есепте.
сулы ортада
этил спиртті ортада
Алынған мәндер бойынша орташа-иондық активтiлiк коэффицент пен иондық атмосфера қалыңдғына барлық атап өтiлген факторлардың әсерi туралы қорытынды жаса.

ТАПСЫРМА №9

Слайд 3

Физикалық химия бағыты бойынша жеке бағдарланған индивидуалды ғылыми жұмыс Тексерген: Батырбаева

Физикалық химия бағыты бойынша жеке бағдарланған индивидуалды ғылыми жұмыс

Тексерген: Батырбаева Айгуль

Абшукировна
Орындаған: БЗХТ 204-топ Тельман Әдемі
Слайд 4

ЖОСПАР Теориялық кіріспе а) Дебай-Гюккель жуықтаулары б) Индивидуалды ғылыми жұмыста Дебай-Гюккель

ЖОСПАР

Теориялық кіріспе
а) Дебай-Гюккель жуықтаулары б) Индивидуалды ғылыми жұмыста Дебай-Гюккель І

жуықтауын пайдаланып есептелген мәндер в)Графикалық сызбалар
Қорытынды
Слайд 5

Дебай мен Гюккель ойлап тапқан иондық атмосфераның моделі

Дебай мен Гюккель ойлап тапқан иондық атмосфераның моделі

Слайд 6

Дебай - Хюккель теориясында электролит толығымен диссоциацияланған (a=1) деп қарастырылады (сондықтан

Дебай - Хюккель теориясында электролит толығымен диссоциацияланған (a=1) деп қарастырылады (сондықтан

бұл теория күшті электролиттерге ғана қолданылады.
Иондық атмосферада иондардың заряды үздіксіз және оған Пуассон теңдеуі қолданылады, бұл теңдеу ионның заряд тығыздығы (r) мен оның потенциалының (y) байланысын көрсетеді.
Еріткіштің ерітіндідегі ионға жақын жердегі диэлектрлік тұрақтысы (eер-ш) оның ерітінді көлеміндегі диэлектрлік тұрақтысымен (eер-ді) бірдей.
Ион материалдық нүкте, ол тек зарядымен ғана сипатталады.
Иондар ерітіндіде иондық атмосфера түзеді, олардың таралуы Больцман заңына бағынады және иондар арасында тек электростатикалық күштер әсер етеді
Слайд 7

Дебай-Хюккельдің бірінші және екінші жуықтаулары

Дебай-Хюккельдің бірінші және
екінші жуықтаулары

Слайд 8

Сулы орта үшін Этил спиртті орта үшін

Сулы орта үшін

Этил спиртті орта үшін

Слайд 9

ТҰРАҚТЫ ТЕМПЕРАТУРАДАҒЫ ОРТАША АКТИВТІЛІК КОЭФФИЦИЕНТІНІҢ КОНЦЕНТРАЦИЯҒА ТӘУЕЛДІЛІК ГРАФИГІ Т=298К Т=308К

ТҰРАҚТЫ ТЕМПЕРАТУРАДАҒЫ ОРТАША АКТИВТІЛІК КОЭФФИЦИЕНТІНІҢ КОНЦЕНТРАЦИЯҒА ТӘУЕЛДІЛІК ГРАФИГІ

Т=298К

Т=308К

Слайд 10

Т=318 Т=338

Т=318

Т=338

Слайд 11

Қорытынды: Дебай-Хюккель жуықтауларын пайдалана отырып берілген ерітіндінің орташа-иондық активтілік коэффициенттерін тауып

Қорытынды: Дебай-Хюккель жуықтауларын пайдалана отырып берілген ерітіндінің орташа-иондық активтілік коэффициенттерін тауып

мынадай тұжырым жасадық: орташа-иондық активтiлiк коэффициент пен иондық атмосфера қалыңдығына концентрация мен температура әсер етеді. Графикте көрсетілгендей концентрация мен температура артқан сайын иондық атмосфера қалыңдығы артады, себебі температура жоғарлағанда иондардың жылулық қозғалыс әсерінен иондық атмосфера кеңейсе,ал концентрация артқан сайын иондық атмосфера жанында иондар жиналады.Ал орташа иондық активтілік коэффициенті температура мен концентрация артқан сайын кемиді,себебі электростатикалық және электоферротикалық күштер әсер етеді.Бөлшектер көбеюінен иондардың жылдамдығы азаяды.Спирттік ортада иондық атмосфера қалыңдығы сулы ортадан жоғары болады,өйткені спирттік ортада күшті электорлиттер әлсіз электролитке айналып сутектік байланыс түзуге бейім болады.