Орфоепія в українській мові

Содержание

Слайд 2

Керівник проекту: Сорокіна Анастасія Навчальний предмет: українська мова Склад проектної групи:

Керівник проекту: Сорокіна Анастасія
Навчальний предмет: українська мова
Склад проектної групи: Сорокіна Настя,

Лук’яненко Настя, Терещенко Андрій, Рачинська Вика, Чернега Дмитро, Доценко Владислава.
Мета проекту: ”Обґрунтувати особливості формування орфоепічних навичок на уроках української мови.»
Задача проекту: “Вивчити загальні закономірності творення звуків, їх класифікацію, схарактеризувати звукові зміни, визначити інші фонетичні одиниці - склад і наголос.»
Слайд 3

План Орфоепія як розділ мовознавства. Основні правила української орфоепії. Український діалект. Історія формування української орфоепії. Висновок

План

Орфоепія як розділ мовознавства.
Основні правила української орфоепії.
Український діалект.
Історія формування української орфоепії.
Висновок

Слайд 4

Орфоепія — це розділ мовознавства, який вивчає правила літературної вимови. Основним

Орфоепія — це розділ мовознавства, який вивчає правила літературної вимови. Основним

поняттям орфоепії є ор­фоепічна норма. Вона охоплює на­самперед вимову звуків у різних позиціях наголошу­вання слів та інтонацію. Порушення нормативної вимови спричиняють:

діалектне оточення;
змішування норм близькоспоріднених мов (найчастіше української з російською та польською);
іноді письмо: слова вимовляють так, як вони написані, без ураху­вання розбіжності між вимовою й написанням.

Кодексом орфоепічних норм слу­жить «Орфоепічний словник». Дотримання мовцями правил літе­ратурної вимови — це показник за­гальної культури людини й суспіль­ства в цілому.

Орфоепія

Слайд 5

Орфоепічний словник української мови

Орфоепічний словник української мови

Слайд 6

Основні правила української орфоепії Голосні

Основні правила української орфоепії

Голосні

Слайд 7

Приголосні

Приголосні

Слайд 8

ЗВУКОСПОЛУЧЕННЯ УВАГА! Порушення орфоепічних норм мови завжди негативно впливає на сприймання

ЗВУКОСПОЛУЧЕННЯ

УВАГА! Порушення орфоепічних норм мови завжди негативно впливає на сприймання змісту

мовлення, зосереджує увагу співрозмовника або слухача не на змісті, не на тому, про що йдеться в мовленні, а на його звуковому оформленні; часто недодержання орфоепічних норм може спричинити спотворення висловлюваної думки; воно завжди викликає небажані, неприємні емоції у співрозмовників та слухачів.
Слайд 9

На жаль, порушення орфоепічних норм у практиці українського усного літературного мовлення

На жаль, порушення орфоепічних норм у практиці українського усного літературного мовлення

трапляється ще досить часто. Інколи помилка зумовлюється пропуском одного із звуків, наприклад:

Правильно

Плутати
Плутаю
Плутають

Неправильно

Путати
Путаю
Путають

Дуже часто у мовленні замість [ф] вживають [хв], а замість [хв] -[ф]

факт
фарба
фахівець
Феномен
форматний
функціонувати
хвала
хвороба
хвакт
хварба
хвахівець
хвеномен
хворматний
хвункцюнувати
фала
фороба

Слайд 10

Український діалект Діале́кт— різновид мови, що вживається як засіб порозуміння особами,

Український діалект

Діале́кт— різновид мови, що вживається як засіб порозуміння особами, пов'язаними

між собою територією, фаховою або соціальною спільністю. Відтак, розрізняють територіальний і соціальний різновиди діалектів. Найчастіше поняття діалект уживають у значенні територіального діалекту.

Північне наріччя побутує на терені Чернігівської, Житомирської, Рівненської, Волинської, північних частин Київської та Сумської областей.

Південно-західне наріччя поширене на території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Тернопільської, північно-західних частин Кіровоградської та Одеської областей, південно-західної частини Київської області, південної частини Житомирської області, західної частини Черкаської та пів­нічної частини Миколаївської областей.

Південно-східне наріччя охоплює Полтавську, Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську області, Крим, південно-східні частини Київської, Сумської, Кіровоградської, Одеської, східну частину Черкаської та південну частину Миколаївської областей. До цього наріччя належать говори Середньої Наддніпрянщини, що є основою літературної мови.

Слайд 11

Карта діалектів України

Карта діалектів України

Слайд 12

Словник діалектів

Словник діалектів

Слайд 13

Історія формування української орфоепії. Більшість норм української орфоепії склалася ще в

Історія формування української орфоепії.

Більшість норм української орфоепії склалася ще в XIX

— на початку XX століття в процесі формування сучасної української літературної мови. Проте несприятливі умови, в яких перебувала українська мова за часів царизму, роз'єднання українського населення аж до 40-х років ХХ століття державними кордонами, гальмували цей процес, а разом з ним гальмували й становлення та стабілізацію єдиних орфоепічних норм. Умови для остаточного усталення орфоепічних норм української мови створилися лише за радянського часу, а їх поширення на всю українську територію стало можливим тільки після возз'єднання всього українського народу в єдиній українській радянській державі.