Фізіологічне значення трикутника залежностей: фотосинтез – дихання – мінеральне живлення

Содержание

Слайд 2

Елементи мінерального живлення впливають на фотосинтез, його продуктивність. Збалансоване мінеральне живлення

Елементи мінерального живлення впливають на фотосинтез, його продуктивність.
Збалансоване мінеральне живлення

рослин підвищує ефективність поглинання та перетворення рослинами сонячної енергії.
Слайд 3

Передумови отримання високих врожаїв: Збільшення листової поверхні посіву. Для характеристики площі

Передумови отримання високих врожаїв:
Збільшення листової поверхні посіву.
Для характеристики площі листків

використовують листовий індекс – співвідношення площі листків посіву до площі ґрунту, яку він займає. Оптимальні його значення – 5-8.
Збільшення часу активної роботи фотосинтетичного апарату впродовж доби та цілого вегетаційного періоду.
Підвищення інтенсивності фотосинтезу.
Максимальний відтік продуктів фотосинтезу у господарсько важливі частини рослини.
Слайд 4

Порівняння залежності інтенсивності дихання та фотосинтезу від температури

Порівняння залежності інтенсивності дихання та фотосинтезу від температури

Слайд 5

Зв’язок фотосинтезу з іншими процесами рослинного організму

Зв’язок фотосинтезу з іншими процесами рослинного організму

Слайд 6

Порівняння процесів дихання і фотосинтезу Спільні риси: Багато реакцій, характерних для

Порівняння процесів дихання і фотосинтезу

Спільні риси:
Багато реакцій, характерних для фотосинтезу, є

і у диханні;
Шлях вуглецю при фотосинтезі подібний до пентозофосфатного циклу дихання, у них близькі проміжні продукти
Слайд 7

Відмінності: Протилежний напрям потоку електронів; У фотосинтезі відбувається синтез субстратів, у диханні – їх розклад.

Відмінності:
Протилежний напрям потоку електронів;
У фотосинтезі відбувається синтез субстратів, у диханні

– їх розклад.
Слайд 8

Дихання і фотосинтез взаємозв'язані та взаємообумовлені

Дихання і фотосинтез взаємозв'язані та взаємообумовлені

Слайд 9

Поглинання клітиною речовин пов'язане з диханням. Чинники, що інгібують дихання (нестача

Поглинання клітиною речовин пов'язане з диханням.
Чинники, що інгібують дихання (нестача

кисню, відсутність субстратів, дихальні отрути), пригнічують вбирання мінеральних солей.
Слайд 10

За відсутності вуглеводів – головних субстратів дихання, які синтезуються в процесі

За відсутності вуглеводів – головних субстратів дихання, які синтезуються в процесі

фотосинтезу, вбирання мінеральних елементів клітиною гальмується.
Це свідчить про взаємозв'язок процесів дихання, фотосинтезу, мінерального живлення
Слайд 11

Слайд 12

Таким чином, ці процеси – фотосинтез, дихання мінеральне живлення пов'язують усі

Таким чином, ці процеси –
фотосинтез,
дихання
мінеральне живлення
пов'язують усі

органи рослини у цілісну систему, цілісний організм.
Слайд 13