Як виник фінансовий облік. Фінансова звітність компанії

Содержание

Слайд 2

Чому облік важливий? Один із ключових принципів менеджменту (управління) – неможливо

Чому облік важливий?
Один із ключових принципів менеджменту (управління) – неможливо управляти

тим, що ти не можеш виміряти.
Без якісного обліку у вас не буде системи виміру – рішення прийматимуться навмання або інтуїтивно.
Слайд 3

У той час, як кораблі Колумба здійснювали другу експедицію до узбережжя Америки…

У той час, як кораблі Колумба здійснювали другу експедицію до узбережжя

Америки…
Слайд 4

Саме в ній обґрунтовано фінансовий баланс підприємства та подвійний запис операцій.

Саме в ній обґрунтовано фінансовий баланс підприємства та подвійний запис операцій.

“Трактат

про рахунки і записи” в 1494 році

Лука Пачолі, батько фінансового обліку, написав одну з двох своїх знакових книг

* Другою видатною книгою Пачолі був трактат “Про золоту пропорцію”, вважається, що “золотий перетин” використовував Леонардо да Вінчі у своїх славнозвісних мистецьких творах.

Слайд 5

Лука Пачолі та Леонардо да Вінчі – друзі й шукачі ідеальних пропорцій у фінансах та живописі.

Лука Пачолі та Леонардо да Вінчі – друзі й шукачі ідеальних

пропорцій у фінансах та живописі.
Слайд 6

Три ключові звіти в структурі фінансової звітності: Баланс. Звіт про прибутки

Три ключові звіти в структурі фінансової звітності:
Баланс.
Звіт про прибутки й збитки.
Звіт

про рух грошових коштів.
Баланс відповідає на питання “що ми маємо, якими ресурсами володіємо та звідки вони походять?”
Звіт про прибутки й збитки відповідає на питання “чи є ми ефективними та чи збільшуємо капітал підприємства?”
Звіт про рух грошових коштів відповідає на питання “звідки надходять кошти та на що витрачаються, чи достатньо їх для нашого функціонування”
Слайд 7

Побутовий погляд на підприємство Фінансовий погляд на підприємство Гроші X Гроші

Побутовий погляд на підприємство

Фінансовий погляд на підприємство

Гроші

X

Гроші

Прибуток

Баланс

3D – простір фінансів

Слайд 8

1. Баланс 2. Звіт про прибутки й збитки 3. Звіт про

1. Баланс
2. Звіт про прибутки й збитки
3. Звіт про

рух грошових коштів

Це три креслення фінансового простору,
з яких складається загальна цілісна картинка

Різні фінансові звіти – це окремі точки зору на діяльність підприємства. Кожен з них описує лише частину діяльності підприємства. У кожного своя вихідна точка.

Слайд 9

Структура фінансової звітності Гроші Власний капітал Надходження Платежі Грошовий потік БАЛАНС

Структура фінансової звітності

Гроші

Власний капітал

Надходження

Платежі

Грошовий потік

БАЛАНС

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ

і ЗБИТКИ

Доходи

Витрати

Прибуток

АКТИВИ

Зобов’я-зання

Слайд 10

Одна з найбільших плутанин у побутовому сприйнятті фінансів – є ототожнення

Одна з найбільших плутанин у побутовому сприйнятті фінансів – є ототожнення

прибутку і руху грошей. Це одне з ключових питань у розумінні фінансового обліку й фінансової звітності.
Адже є багато ситуацій, коли рух грошей (купівля активу, отримання кредиту, погашення боргу тощо) не свідчать про ефективність й жодним чином не впливають на прибуток.
З іншого боку, ціла низка подій, не пов’язаних із рухом грошей (знецінення товарних запасів, зміна валютного курсу й переоцінка зобов’язань та ін.), призводять до прибутків і збитків.
Глибше ми розберемо це питання на наступних заняттях.