Підгрупа карбону

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Для германія не характерне утворення рудних скупчень. У природі він зустрічається

Для германія не характерне утворення рудних скупчень. У природі він зустрічається

як елемент, що супроводжує силікати і сульфіди.
Станум зустрічається у вигляді мінералу каситериту SnO2,
Плюмбум — у вигляді мінералу галеніту PbS.

Знаходження в природі

Кількість Карбону в земній корі становить 0,14 ат. %. Він є головною складовою частиною тваринного й рослинного світу. У земній корі вуглець перебуває в складі кам‘яного вугілля, нафти, мінералів СаСО3 (крейда) або MgCO3 (магнезит), у вигляді графіту або алмаза.

Силіцій — другий за поширеністю (після Оксигену) елемент.
Він представлений сполуками SiO2 (кремнезем), силікатними й алюмосилікатними породами й становить 20 ат. %
від інших елементів в земній корі.

Слайд 4

Слайд 5

Розміри атомів у ряді С—Si—Ge—Sn—Pb зростають, що супроводжується посиленням металічних (відновних)

Розміри атомів у ряді С—Si—Ge—Sn—Pb зростають, що супроводжується посиленням металічних (відновних)

і ослабленням неметалічних (окисних) властивостей. Інакше кажучи, зі збільшенням радіуса атома здатність приєднувати електрони слабшає — атому стає енергетично вигідніше віддати електрони. Ця закономірність відбивається на зміні значень потенціалів іонізації: чим більший радіус атома, тим легше відбувається іонізація Е → Е+.

Всі елементи головної підгрупи IV групи — досить сильні відновники, більш типовими для них є позитивні ступені окиснення.
Атоми елементів підгрупи мають
4 валентні електрони й здатні утворювати в сполуках 4 ковалентні зв'язки.

Утворення sp3-орбіталей
елементи IV групи утворюють сполуки, досить часто одна s- і три
- орбіталі їх зовнішніх елементів гібридизуються, утворюючи 4sp3-орбіталі.

Слайд 6

Слайд 7

Сполуки елементів з воднем мають загальну формулу ЕН4. їхня стійкість знижується

Сполуки елементів з воднем мають загальну формулу ЕН4. їхня стійкість знижується

в ряді
СН4— SiH4—GeH4 —SnH4— РbН4.

Хімічні властивості

Елементи головної підгрупи IV групи з'єднуються з Оксигеном, утворюючи оксиди загальної формули ЕО2. Оскільки в підгрупі зверху вниз посилюються металічні властивості елементів, то й властивості їхніх оксидів закономірно змінюються. Так, оксиди Карбону СО2 і Силіцію SiO2 — типові кислотні оксиди; з'єднуючись із водою, вони утворюють кислоти. Плюмбум оксид — основний; його взаємодія з водою призводить до утворення основи.

Слайд 8

КАРБОН Фізичні властивості Вільний Карбон С може утворювати 4 основні алотропні

КАРБОН
Фізичні властивості
Вільний Карбон С може утворювати 4 основні алотропні модифікації: алмаз,

графіт, карбін і фулерен.

Алмаз — безбарвні прозорі кристали високої твердості. Твердість алмаза обумовлена структурою його кристалічної решітки, у якій кожний атом пов'язаний із чотирма сусідніми міцними ковалентними зв'язками, рівноцінними за енергією.

Графіт — сіра кристалічна речовина з металевим блиском, жирна на дотик. Графіт має шарувату структуру. У межах одного шару кожний атом вуглецю зв'язаний ковалентним зв'язком із трьома сусідніми.

Карбін — чорний порошок, кристали якого складаються з лінійних полімерів вуглецю (— С ≡ С —)n. Нагрівання карбіну до 2000 °С призводить до утворення графіту.

Фулерен — маловивчена речовина, однак установлено, що її молекули — порожні сфери, що складаються з 60, 70 або 80 атомів вуглецю.

Крім указаних модифікацій, Карбон у природі може існувати у вигляді вуглецевих матеріалів, вугілля (кокс, деревне вугілля), технічного вуглецю (сажа), скловуглецю.

Слайд 9

Фуллерен С60 Атоми Карбону утворюють замкнуті сітчасті структури – фуллерени. Найбільш

Фуллерен С60
Атоми Карбону утворюють замкнуті сітчасті структури – фуллерени. Найбільш відомий

фуллерен із 60 атомів Карбону, що утворюють з‘єднані між собою п‘яти- і шестикутники. У природі фуллерени практично не зустрічаються – їх синтезують у лабораторії.

Алмаз

Графіт

Слайд 10

Активні метали при взаємодії з вуглецем утворюють карбіди. У цьому випадку

Активні метали при взаємодії з вуглецем утворюють карбіди.
У цьому випадку

відновні властивості металів вище, ніж вуглецю,
тому вуглець виступає окисником:

Карбіди також отримують при взаємодії з вуглецем оксидів
активних металів:

Карбіди активних металів — хімічно активні сполуки.
Вони взаємодіють з водою, причому продукти взаємодії варіюються залежно від активності металу:

Слайд 11

Хімічні властивості Найбільшу хімічну активність мають природні вуглецеві матеріали, але незалежно

Хімічні властивості
Найбільшу хімічну активність мають природні вуглецеві матеріали, але незалежно від

модифікації, Карбон є відновником.

Вуглець відновлює метали з оксидів:

Він активно відновлює неметали. За нормальних умов вуглець безпосередньо взаємодіє тільки з фтором. З усіма іншими неметалами реакція йде при нагріванні:

Слайд 12

Одержання CO утворюється при неповному згорянні вуглецю або вуглецевмісних сполук: У

Одержання
CO утворюється при неповному згорянні вуглецю або вуглецевмісних сполук:

У лабораторії CO

одержують зневоднюванням мурашиної кислоти:

Промисловий спосіб одержання CO — пропущення вуглекислого газу СО над розігрітим вугіллям:
СО2 + С = 2СО

СПОЛУКИ КАРБОНУ
IV CO КАРБОН (II) ОКСИД

Фізичні властивості
Карбон (II) оксид СО (чадний газ) — безбарвний газ, малорозчинний у воді, tпл. = -205°С, tкип. = -192 °С. Молекула CO лінійна: С ≡ О.

Слайд 13

Хімічні властивості Карбон (ІІ) оксид проявляє низьку хімічну активність, однак у

Хімічні властивості
Карбон (ІІ) оксид проявляє низьку хімічну активність, однак у реакціях,

у яких СО бере участь, він є відновником.
При нагріванні або в присутності каталізатора він взаємодіє з неметалами:

Фосген СОСl2 — отруйний газ.
У промисловості CO використовують для відновлення металів
з їхніх оксидів:

CO — несолетвірний оксид, однак він вступає в реакції з водою й лугами
(реакції окиснення-відновлення):

Слайд 14

Сильною отруйною дією вирізняється й продукт взаємодії карбон (II) оксиду з

Сильною отруйною дією вирізняється й продукт взаємодії карбон (II) оксиду з

аміаком (ціанідна кислота):
CO + NH3 = HCN + H2O
ціанідна
кислота

CO біологічно активний: він необоротно взаємодіє з гемоглобіном крові, у результаті чого порушується перенесення кисню від легенів до тканин. На цьому ґрунтується отруйна дія чадного газу.

Слайд 15

В деяких місцях нашої планети СО2 виділяється із недрів землі постійно.

В деяких місцях нашої планети СО2 виділяється із недрів землі постійно.

Більше 2 тис. років людству відома Собача печера біля Неаполя. У ній важкий вуглекислий газ стелиться по дну шаром товщиною до 1,5 м, і собаки, які попадають до печери, задихаються та гинуть.

При неповному згорянні дров та вугілля у печі утворюється чадний газ, який може призвести до смертельного отруєння; оскільки він з‘єднується з гемоглобіном крові і утворює міцний зв‘язок.
При цьому кисень не переноситься з кров‘ю, і наступає загибель живого організму.

Один з найперших протигазів.

Слайд 16

Одержання У природі СО2 утворюється в результаті дихання, а також окиснення

Одержання
У природі СО2 утворюється в результаті дихання, а також окиснення різних

органічних речовин (гниття тваринних і рослинних залишків, спалювання палива).
У промисловості СО2 одержують термічним розкладанням кальцій карбонату (випалювання вапняку):

Лабораторний метод одержання СО2 — взаємодія хлоридної кислоти з кальцій карбонатом:

КАРБОН (IV) ОКСИД СО2

Фізичні властивості
Карбон (IV) оксид СО2 (вуглекислий газ) — безбарвний газ без запаху,
важчий за повітря, малорозчинний у воді. СО2 скраплюють під тиском
0,6 МПа, при температурі -78,5 °С СО2 сублімується.
Молекула СО2 лінійна, неполярна:
О = С = О
μ = 0

Слайд 17

Хімічні властивості СО2 — типовий кислотний оксид, вступає у взаємодію з

Хімічні властивості
СО2 — типовий кислотний оксид, вступає у взаємодію з водою,

основними й амфотерними оксидами, а також з основами. У результаті реакцій утворюються вугільна кислота або солі-карбонати:

В окисно-відновних реакціях СО2 проявляє окисні властивості:

СО2 не підтримує горіння й дихання (при концентрації СО2 у людини наступає параліч). Однак, деякі речовини можуть горіти в атмосфері СО2:
2Mg + СО2 = 2MgO + С

CO2 + H2O ↔ H2CO3
CaO + CO2 = CaCO3
2Al2O3 + 3CO2 = Al2(CO3)3
2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

Слайд 18

Важливою реакцією є реакція взаємодії вуглекислого газу з аміаком, у результаті

Важливою реакцією є реакція взаємодії вуглекислого газу з аміаком, у результаті

якої утворюється азотвмісне мінеральне добриво сечовина:

Якісною реакцією на вуглекислий газ є реакція його взаємодії з гідроксидом кальцію (вапном). У результаті реакції утворюється нерозчинний СаСО3 (білий осад), що згодом переходить у розчинний Са(НСО3)2:

Слайд 19

В органічному синтезі СО2 дозволяє створювати інертну атмосферу. Твердий СО2 («сухий

В органічному синтезі СО2 дозволяє створювати інертну атмосферу.
Твердий СО2 («сухий лід»)

застосовується для охолодження продуктів, які швидко псуються, приготування й зберігання морозива.

Застосування
СО2 використовують при гасінні пожеж (коли не можна використовувати воду), у приготуванні мінеральної води й прохолодних напоїв.

Слайд 20

КРУГООБІГ ВУГЛЕЦЮ Постійна циркуляція вуглецю між повітрям, тваринами, рослинами та грунтом.

КРУГООБІГ ВУГЛЕЦЮ
Постійна циркуляція вуглецю між повітрям, тваринами, рослинами та грунтом.

ФОТОСИНТЕЗ
Фотохімічна

реакція у земних рослинах. В процесі реакції з СО2 і Н2О при використанні сонячної енергії утворюється глюкоза. Фотосинтез практично процес протилежний внутрішньому диханню і необхідний для існування життя на Землі.
Слайд 21

Фізичні властивості Карбонатна кислота Н2СО3 — нестійка сполука й існує тільки

Фізичні властивості
Карбонатна кислота Н2СО3 — нестійка сполука
й існує тільки в

розведених водяних розчинах.
Будова молекули карбонатної кислоти:

Одержання
Карбонатна кислота може бути отримана розчиненням у воді карбон (IV) оксиду:

Рівновага в системі зміщена вліво, тому в розчині карбонатна кислота існує не у вигляді молекули Н2СО3, а у вигляді гідрату СО2 • Н2О.

КАРБОНАТНА (ВУГІЛЬНА)
КИСЛОТА Н2СО3

Слайд 22

Хімічні властивості Карбонатна кислота слабка, у розчині дисоціює. Будучи двохосновною кислотою,

Хімічні властивості
Карбонатна кислота слабка, у розчині дисоціює. Будучи двохосновною кислотою, вона

дисоціює східчасто, причому процес дисоціації йде переважно за першим ступенем:

Розчини карбонатної кислоти мають слабкі кислотні властивості, тобто взаємодіють із лугами, основними оксидами й солями:

Карбонатна кислота як двохосновна утворює два типи солей: середні (карбонати) і кислі (гідрокарбонати).

Карбонати — білі кристалічні речовини, більша частина яких нерозчинна у воді (добре розчиняються тільки карбонати лужних металів і амонію). Карбонати у водяних розчинах піддаються гідролізу як солі слабкої кислоти (гідроліз за аніоном):

Внаслідок цього водяні розчини карбонатів мають лужну реакцію.

CO2 • H2O + NaOH ↔ Na2CO3 + H2O
CO2 • H2O + Ca(OH)2 ↔ Ca2CO3↓ + H2O
CO2 • H2O + MgSO4 ↔ MgCO3↓ + H2SO4

Слайд 23

При нагріванні карбонати лужноземельних металів розкладаються на оксид металу й вуглекислий

При нагріванні карбонати лужноземельних металів розкладаються на оксид металу й вуглекислий

газ:

Амоній карбонат розкладається при нагріванні на аміак і вуглекислий газ:

Гідрокарбонати карбонатної кислоти одержують взаємодією карбонатної кислоти з нестачею лугу:

Також гідрокарбонати утворюються при пропусканні СO2
через розчини лугів:

Всі гідрокарбонати добре розчинні у воді.

Слайд 24

При прожарюванні гідрокарбонати розкладаються: Зі слабкими основами карбонатна кислота утворює основні

При прожарюванні гідрокарбонати розкладаються:

Зі слабкими основами карбонатна кислота утворює основні солі.

Серед них широко відомий карбонат гідроксоміді — основна сіль, що утворюється при взаємодії купрум (II) оксиду
з карбонатною кислотою:

Якісною реакцією на йон СО32- є реакція карбонатів із сильними кислотами, наприклад, хлоридною або сульфатною. При цьому відбувається бурхливе виділення СО2:

Природний мінерал сполуки (СuOН)2СО3 відомий як малахіт.

Слайд 25

Застосування Багато солей карбонатної кислоти мають важливе практичне значення. Натрій карбонат

Застосування
Багато солей карбонатної кислоти мають важливе практичне значення.
Натрій карбонат Na2CO3 (сода)

може утворювати стійкий кристалогідрат Na2CO3 • 10Н2О (кристалічна сода). Кристалізаційна вода може вивітрюватися або видалятися при прожарюванні. Безводний Na2CO3 називається кальцинованою содою.

Кальциновану соду одержують із питної прожарюванням останньої:

Виділений карбон (II) оксид повертають у виробництво.

Калій карбонат К2СО3 (поташ) — добре розчинна у воді сполука. Калій гідрокарбонат також добре розчиняється у воді, тому його не можна одержати способом Сольве. Калій карбонат одержують пропусканням карбон (II) оксиду через розчин калій гідроксиду:

Поташ широко використовується у виробництві
тугоплавкого скла й рідкого мила.

Слайд 26

Карбамід CO(NH2)2 (сечовина) — біла кристалічна речовина, добре розчинна у воді.

Карбамід CO(NH2)2 (сечовина) — біла кристалічна речовина, добре розчинна у воді.

Одержують сечовину взаємодією карбон (IV) оксиду з аміаком при підвищеному тиску
(спосіб Базарова):

Кальцій карбонат СаСО3 — основний компонент таких мінералів, як вапняк, мармур і крейда. Всі вони широко використовуються в будівництві.

Крім того, вапняк додають у ґрунт для зниження
його кислотності.

Слайд 27

КАРБОНАТ БАРІЮ Карбонат барію забарвлює скло коричневим кольором КАРБОНАТ НАТРІЮ Карбонат

КАРБОНАТ БАРІЮ
Карбонат барію забарвлює скло коричневим кольором

КАРБОНАТ НАТРІЮ
Карбонат натрію знижує температуру

плавлення піску, скло стає водорозчинним

КАРБОНАТ КАЛЬЦІЮ
Карбонат кальцію знижує температуру плавлення піску, скло не стає розчинним

Слайд 28

Фізичні властивості Кремній Si — кристалічна речовина темно-сірого кольору з характерним

Фізичні властивості
Кремній Si — кристалічна речовина темно-сірого кольору з характерним

блиском; існувати в аморфному стані. Найстійкіша конфігурація кремнію — алмазоподібна (кубічна гранецентрована кристалічна решітка).

СИЛІЦІЙ

Одержання
Кремній одержують відновленням його з оксидів з використанням сильних відновників (С, Mg):

Ця реакція лежить в основі промислового способу одержання кремнію, що здійснюється в електропечах. Отриманий кремній має 95-98% -ву чистоту. Відновлення магнієм частіше застосовують у лабораторіях:

Кристалічний кремній — дуже твердий і тугоплавкий (tпл. = 1428 °С, tкип. = 2600 °С), він є напівпровідником. Гексагональна модифікація кремнію нестійка.

Слайд 29

Отриманий таким способом кремній сильно забруднений домішками і його очищають перекристалізацією

Отриманий таким способом кремній сильно забруднений домішками і його очищають перекристалізацією

з розплавів металів.
Кремній особливої чистоти одержують відновленням
чотирихлористого кремнію парами цинку:

Очистити кремній можна й зонним плавленням.

Хімічні властивості
У звичайних умовах кристалічний кремній малоактивний, а при нагріванні легко взаємодіє з неметалами. Реакції з галогенами протікають у діапазоні температур 300—500 °С . із утворенням галогенідів кремнію (їхня загальна формула SiHal4):

З киснем кремній взаємодіє з утворенням силіцій (II) і силіцій (IV) оксидів залежно від кількості кисню:

Галогеніди кремнію легко піддаються гідролізу:

Слайд 30

Зберігають галогеніди кремнію в запаяних або щільно закритих посудинах, оскільки на

Зберігають галогеніди кремнію в запаяних або щільно закритих посудинах, оскільки на

повітрі вони димлять.
При значному нагріванні Силіцій реагує із Сульфуром,
Нітрогеном і Карбоном:

Кремній розчиняється в лугах з утворенням солей кремнієвої кислоти (силікатів):

Більшість кислот пасивує кремній, але в суміші концентрованої плавикової й нітратної кислот він розчиняється:

Кремній взаємодіє з активними металами і їхніми оксидами
з утворенням силіцидів металів:

Слайд 31

Одержання Силан утворюється при розкладанні силіцидів лужних, лужноземельних металів і Мg

Одержання
Силан утворюється при розкладанні силіцидів лужних, лужноземельних металів і Мg водою,

лугами або
розведеними кислотами:

СИЛАН SіН4

Фізичні властивості
Силан SiH4 – безбарвний газ із запахом цвілі.
Є першим членом гомологічного ряду
кремневоднів SiH2n+2+

Слайд 32

Хімічні властивості Силан дуже горючий, на повітрі самозаймається: Під дією води

Хімічні властивості
Силан дуже горючий, на повітрі самозаймається:

Під дією води й

лугів силан розкладається з виділенням водню:

Силан взаємодіє з галогенами східчасто, замінюючи на галоген по одному атому Гідрогену:

З галогенводнями силан взаємодіє тільки в присутності каталізатора:

Слайд 33

Фізичні властивості Силіцій (IV) оксид SiO2 — тверда кристалічна речовина, тугоплавка

Фізичні властивості
Силіцій (IV) оксид SiO2 — тверда кристалічна речовина, тугоплавка (tпл.

= 1713 °С, tкип. = 2590 °С).
Кристали SiO2 мають наступну будову (зображення плоске):

СИЛІЦІЙ (IV) ОКСИД SiO2

Хімічні властивості
SiO2 є кислотним оксидом, однак з водою він не взаємодіє. Взагалі, SiO2 досить інертний; вступає у взаємодію тільки з активними реагентами.
SiO2 у процесі сплавляння взаємодіє зі сполуками основної природи (основними оксидами, основами), а також з карбонатами з утворенням солей силікатної кислоти (силікатів):

Слайд 34

При кип'ятінні SiO2 реагує з лугами: Кислоти не діють на SiO2,

При кип'ятінні SiO2 реагує з лугами:

Кислоти не діють на SiO2, він

розчиняється тільки в плавиковій
кислоті (НF):

Силіцій (IV) оксид взаємодіє з деякими неметалами:

Силікатні кислоти мають загальну формулу nSiO2 • mH2O, де n i m — цілі числа. Із цілого ряду силікатних кислот стійкими є ортосилікатна (Н4SiO4) і метасилікатна, або силікатна (Н2SiO3) кислоти.

СИЛІКАТНІ КИСЛОТИ І СОЛІ

Слайд 35

Фізичні властивості Силікатна кислота Н4SiO3 — драглиста речовина, погано розчинна у

Фізичні властивості
Силікатна кислота Н4SiO3 — драглиста речовина, погано розчинна у воді.

У пересичених водяних розчинах вона поступово полімеризується й переходить у колоїдний стан.

Загальний спосіб одержання силікатів — сплавка SiO3 з відповідними основами:

Одержання
Н4SiO 3 одержують, витісняючи її з її солей.

Хімічні властивості
Силікатна кислота — слабка (слабша за карбонатну):

Більшість солей силікатної кислоти нерозчинні у воді, розчинні тільки силікати лужних металів. У воді вони піддаються гідролізу за аніоном (солі слабкої кислоти):

Реакція середовища лужна.

Слайд 36

Природне скло вулканічного походження. Воно утворюється при сплавлянні силіцій оксиду зі

Природне скло вулканічного походження. Воно утворюється при сплавлянні силіцій оксиду зі

склотвірними природними матеріалами в умовах високої температури.

СКЛО

Стекла — прозорі аморфні сплави, отримані в результаті нагрівання сумішей силікатів. Властивості стекол залежать від складу вихідних реагентів і від умов технологічного процесу їх виготовлення.

Скло – аморфне тіло, що одержують переохолодженням розплаву неметалів. Поступове збільшення в'язкості розплаву призводить до набуття розплавом механічних властивостей твердого тіла. Кристалізація скла стає можливою завдяки його термодинамічній нестійкості. За походженням скло поділяють на природне й штучне.

Штучне скло виготовляється з декількох основних
склотвірних матеріалів (кварцовий пісок SiO2, сода Na2CO3, крейда CaCO3, каолініт
А12О3 • 2SiO2 • 2Н2О, доломіт CaMg(CO3)2, поташ К2СО3 та ін.). Певні домішки надають склу потрібні властивості: Na2SO4, NaCl, NaNO3 — прозорість; фториди, солей, оксид кобальту СоО — безбарвність; СrО, Сr2О3, CuO, FeO, Fe2O3 — забарвлення.

Кварцове скло стійке до різких перепадів температур, плавиться при дуже високих температурах. Виготовляють його переплавленням силіцій (IV) оксиду. Воно широко застосовується в хімічній промисловості (виготовлення термостійкого посуду) і в медицині (кварцові лампи, ртутні лампи). Великим недоліком кварцового скла є його крихкість.
Віконне й пляшкове стекла складаються зі сплавлених із SiO2 силікатів натрію й кальцію (приблизний склад: Na2O • СаО • 6SiO2).

Слайд 37

Скло – отримують із розплавленого піску який складається в основному із

Скло – отримують із розплавленого піску який складається в основному із

кварцу. Для пониження температури плавлення до піску додають солі Натрію та Кальцію. Скло можна забарвити, додаючи до розплаву домішки, наприклад: BaCO3; або Fe2O3.

Пісок складається із великих кристаликів кварцу.

ПІСОК

Це найбільший розповсюджений на землі мінерал. Він складається в основному із оксиду силіцію (IV).

Слайд 38

Для забарвлення скла до суміші додають оксиди металів: Жовтий колір: CrO3;

Для забарвлення скла до суміші додають оксиди металів:
Жовтий колір: CrO3; NiO;

Fe2O3; Ag (в колоїдному стані) та ін.;
Зелений колір: Cr2O3; CuO;
Синій колір: CuO; CoO;
Фіолетовий колір: NiO; Mn2O3;
Рожевий колір: СоО; MnO; Se;
Коричневий: Fe2O3; FeS; Ti2O3; Bi2S3;
Рубіново-чорний: Au, Cu (в колоїдному стані), мікрокристали CdS • CdSe.
Успіхи сучасної хімії зробили скло матеріалом, із якого виготовляють негорючі тканини, театральні завіси, декорації, килими, ізоляційні ленти, вату тощо.

Натрієве скло – складається із суміші CaSiO3 та Na2SiO3.
Боросилікатне скло складається приблизно з 81% SiO2; 13% В2О3, а також невеликої кількості оксидів натрію та алюмінію. Це скло витримує температуру до 800 0С і характеризується високою стійкістю до дії хімічних речовин. З нього виготовляють кухонний та лабораторний посуд.
Свинцеве скло – містить РвО і використовується для виготовлення кришталевого скла.

Флакон. Схід Середземного моря. Перша половина 1 ст.

Слайд 39

Чистий та прозорий різновид кварцу, називається гірським кришталем. Кварц зустрічається у

Чистий та прозорий різновид кварцу, називається гірським кришталем.
Кварц зустрічається у вигляді

забарвлених сполук-аметистів (фіолетового кольору), цитринів (лимонно-жовтого кольору) тощо.

Із кварцевого скла виготовляють оптичні волокна. Це скло складається на 99,9% із чистого кварцу SiO2. Оптичні волокна використовують у телевізійній та телефонній галузях.

Кварц – SiO2 існує багато різновидів: безколірний, кристалічний кварц-гірський кришталь, фіолетовий – аметист, коричневий – топаз.

Слайд 40

Важливі сполуки кремнію – кремнезем. Він необхідний для життя рослин та

Важливі сполуки кремнію – кремнезем. Він необхідний для життя рослин та

тварин. В рослинах кремнезем нагромаджується у стеблах, і надає йому більшої міцності. Водорості, особливо діатомові також мають здатність акумулювати кремнезем. Радіолярії створюють гарний за формою скелет із кремнезему. Ця сполука силіцію знаходиться і у людини, найбільше міститься її у скловидному тілі ока.