Середнє арифметичне чисел

Слайд 2

№1051 Середнє арифметичне двох чисел, одне з яких у 4 рази

№1051

Середнє арифметичне двох чисел, одне з яких у 4 рази менше

від другого, дорівнює 10. Знайдіть ці числа.

Розв'язання
Оскільки чисел у нас 2, то находження середнього арифметичного буде мати вигляд:
(a+b):2=10, де a – перше число, b – друге число
Оскільки одне менше від другого у 4 рази, то друге більше за перше у 4 рази. Отже, b=4·a
Отримуємо рівняння:
(a+ 4·a):2=10
Розв'яжемо тепер таке рівняння:
Насамперед a+ 4·a=5 a. А далі
Щоб знайти ділене потрібно частку помножити на дільник:
5 a=10·2
5 a=20
Щоб знайти невідомий множник потрібно добуток поділити на відомий множник:
a =20:5
a =4
Отже, b=4·a=4·4=16.
Відповідь: перше число дорівнює 4, а друге 16.