Біохімічна відповідь олігодендроцитів до ішемічного стану

Содержание

Слайд 2

Актуальність роботи Мієлінова оболонка – це ліпідно-білковий комплекс, утворений мембранами олігодендроцитів,

Актуальність роботи

Мієлінова оболонка – це ліпідно-білковий комплекс, утворений мембранами
олігодендроцитів, сконцентрованих

навколо нервових волокон. Ішемічний стан
нервової системи в цілому порушує структуру мієліну. На
сьогодні не повністю з’ясований вплив ішемії на стан мієліну. Тому
важливим кроком є вивчення біохімічних змін олігодендроглії за умов ішемії.

Рис. 1. Мієлінова оболонка аксонів
(http://pixx4fun.com)

Рис. 2. Олігодендроцит
(http://compulenta.computerra.ru)

Слайд 3

МЕТА РОБОТИ проаналізувати літературні дані, в яких розглядається біохімічна відповідь олігодендроцитів

МЕТА РОБОТИ

проаналізувати літературні дані, в яких розглядається біохімічна відповідь олігодендроцитів за

умов ішемічного ушкодження мозку гризунів;
визначити кількісні показники основного білка мієліну та загального протеїну у різних відділах головного мозку щурів на ранніх етапах постнатального розвитку;
оцінити рівень загального протеїну та основного білка мієліну за ішемічного стану мозку гризунів та при введенні терапевтичних препаратів – Корвітину та альфа-кетоглутарату.

Мета роботи: вивчити стан мієлінової оболонки в головному мозку ссавців на початкових етапах постнатального розвитку; оцінити біохімічну відповідь олігодендроглії до ішемічного стану мозку

ЗАВДАННЯ РОБОТИ:

Слайд 4

Основний білок мієліну Основний білок мієліну (myelin basic protein, ОБМ) –

Основний білок мієліну

Основний білок мієліну (myelin basic protein, ОБМ) – специфічний білковий

компонент мієлінових мембран (на його частку припадає приблизно 50% білків мієліну). Втрата білка призводить до перешкоди мієлінізації, оскільки зниження рівня його експресії в тканинах мозку відображає тяжкість ушкодження ЦНС. Експерименти на тваринах довели, що в головному мозку дорослих щурів транскрибується значна кількість ОБМ мРНК, в той час як мінімум експресії білка припадає на ранній постнатальний розвиток.

Рис. 4. Експресія ОБМ у гіпокампі
гризунів (позначено червоним) (info-svit.org.ua)

Рис. 3. Мієлінова оболонка
(https:// medicalxpress.com)

Слайд 5

Ішемія головного мозку Ішемія головного мозку (Ішемічна хвороба) – патологічний процес

Ішемія головного мозку

Ішемія головного мозку (Ішемічна хвороба) – патологічний процес обумовлений

недостатнім кровообігом окремих ділянок головного мозку внаслідок ослаблення припливу крові. Мозкова тканина відчуває гостре кисневе голодування, у результаті чого окремі її зони перетворюються на осередки некрозу.

Ішемія головного
мозку

Фокальна (локальна)

Глобальна

Незворотна, наростаюча,
транзиторна

Рис. 5. Ішемія головного мозку
(http://nebolet.com.ua/)

Слайд 6

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ У дослідженнях використовували: для визначення ОБМ та загального протеїну

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

У дослідженнях використовували:

для визначення ОБМ та загального протеїну

у ранньому постнатальному розвитку: мозок 18 білих щурів лінії ВІСТАР, розподілених на три групи (n = 6): 1 – одноденні особини (4–6 г), 2 – одномісячні (45–60 г) і 3 – тримісячні тварини (50–100 г);

для визначення білків за умов ішемічного стану мозку: мозок 24 шестимісячних щурів вагою 150–200 г, розподілених на 4 групи (n = 6): 1 – контрольна група; 2 – Ішемія (ішемічна група); 3 – Ішемія + Корвітин (К); 4 – Ішемія + альфа-кетоглутарат (α-КГ).

Слайд 7

Ізадрин-пітуїтринова модель ішемії 18 тваринам вводили: пітуїтрин (двічі на добу, внутрішньочеревинно,

Ізадрин-пітуїтринова модель ішемії

18 тваринам вводили: пітуїтрин (двічі на добу, внутрішньочеревинно, 0,2

мл на 1 тварину) + ізадрин (тричі на добу, підшкірно, 0,4 мл на 1 тварину)
Першу і другу групи вивели з експерименту після завершення ін’єкцій препаратів.
Тварин 3 групи лікували Корвітином (Борщагівський хім-фарм. завод, Україна) протягом 5 діб (по 0,42 мл на 1 тварину): 1 день – три введення: 1-ше і 2-ге – з інтервалом 2 год, 2-ге і 3-тє – з інтервалом 12 год; 2-3 дні – по два введення з інтервалом 12 год; 4-5 дні – 1 введення.
Тварин 4 групи лікували альфа-Кетоглутаратом (1%-й розчин) протягом 6 днів (перорально).

Ізадрину гідрохлорид
(Isadrinum hydrochloride)

Корвітин (Кверцетин)
(Corvitin)

альфа-Кетоглутарат
(Alpha-ketoglutaric acid)

Слайд 8

Методи дослідження Тварин декапітували під слабким ізофлурановим наркозом, з мозку виділяли

Методи дослідження

Тварин декапітували під слабким ізофлурановим наркозом, з
мозку виділяли відділи:

мозочок, кору великих півкуль, таламус та гіпокамп.

Екстракція білків з відділів мозку

Диференціальне центрифугування: отримання мембранної фракцій білків

Непрямий ІФА

Статистична обробка
отриманих даних

(Fomenko et al., 2011)

(Fomenko et al., 2011)

(Fomenko et al., 2011)

(Bullock G. R., Petrusz Р., 1985);

(Лакин, 1990)

Слайд 9

Вміст ОБМ у головному мозку щурів різних вікових груп мкг/100 мг

Вміст ОБМ у головному мозку щурів різних вікових груп

мкг/100 мг тканини

*

*

n = 6; *р<0,05 відносно 1-місячних тварин

Відділи головного мозку

Слайд 10

Вміст загального протеїну головному мозку щурів різних вікових груп n = 6; *р Відділи головного мозку

Вміст загального протеїну головному мозку щурів різних вікових груп

n = 6;

*р<0,05 відносно 1-денних тварин

Відділи головного мозку

Слайд 11

Вміст основного білка мієліну у мозочку щурів за умов ішемії n = 6; *р Групи тварин

Вміст основного білка мієліну у мозочку щурів за умов ішемії

n =

6; *р<0,05 відносно контролю; # р<0,05 відносно ішемії

Групи тварин

Слайд 12

Вміст основного білка мієліну у корі великих півкуль мозку щурів за

Вміст основного білка мієліну у корі великих півкуль мозку щурів за

умов ішемії

n = 6; *р<0,05 відносно контролю; # р<0,05 відносно ішемії

Групи тварин

Слайд 13

Вміст основного білка мієліну у таламусі щурів за умов ішемії n = 6; *р Групи тварин

Вміст основного білка мієліну у таламусі щурів за умов ішемії

n =

6; *р<0,05 відносно контролю; # р<0,05 відносно ішемії

Групи тварин

Слайд 14

Вміст основного білка мієліну у гіпокампі щурів за умов ішемії n = 6; *р Групи тварин

Вміст основного білка мієліну у гіпокампі щурів за умов ішемії

n =

6; *р<0,05 відносно контролю; # р<0,05 відносно ішемії

Групи тварин

Слайд 15

Вміст загального протеїну у мозочку щурів за умов ішемії n = 6; *р Групи тварин

Вміст загального протеїну у мозочку щурів за умов ішемії

n = 6;

*р<0,05 відносно контролю; # р<0,05 відносно ішемії

Групи тварин

Слайд 16

Вміст загального протеїну в корі великих півкуль мозку щурів за умов

Вміст загального протеїну в корі великих півкуль мозку щурів за умов

ішемії

n = 6; *р<0,05 відносно контролю; # р<0,05 відносно ішемії

Групи тварин

Слайд 17

Вміст загального протеїну в таламусі щурів за умов ішемії n = 6; *р Групи тварин

Вміст загального протеїну в таламусі щурів за умов ішемії

n = 6;

*р<0,05 відносно контролю; # р<0,05 відносно ішемії

Групи тварин

Слайд 18

Вміст загального протеїну у гіпокампі щурів за умов ішемії n = 6; *р Групи тварин

Вміст загального протеїну у гіпокампі щурів за умов ішемії

n = 6;

*р<0,05 відносно контролю; # р<0,05 відносно ішемії

Групи тварин

Слайд 19

3. За умов глобальної ішемії у всіх відділах головного мозку, окрім

3. За умов глобальної ішемії у всіх відділах головного мозку, окрім

кори великих півкуль, знижується вміст загального протеїну та основного білка мієліну, що свідчить про демієлінізацію нервових волокон та зниження функціональної активності олігодендроглії.
4. Нейропротекторні препарати Корвітин та альфа-кетоглутарат не повністю відновлюють уражені ішемією ділянки головного мозку. Альфа-кетоглутарат виявляє позитивний терапевтичний ефект у мозочку, корі великих півкуль і таламусі. Корвітин чинить відновлюючий ефект лише у таламусі.

2. У таламусі не спостерігається великих варіацій у концентрації ОБМ зі збільшенням віку тварин. Вміст загального протеїну збільшується до 1-місяця, проте між 1- та 3-місячними тваринами спостерігаються незначні коливання ЗП. Концентрація ОБМ у мозочку 1-місячних особин є найвищою серед піддослідних тварин. Починаючи з цього терміну, інтенсивність мієлінізації знижується приблизно на 32,4%, що пов'язано з частковою демієлінізацією аксонів мозочка. Концентрація загального протеїну у мозочку зростає зі збільшенням віку тварин.

1. В мозку новонароджених щурів процеси мієлінізації нервових волокон розпочинаються лише після народження. Рівень ОБМ та ЗП у цей період мінімальний. Вміст ОБМ у гіпокампі 1-місячних щурів нижчий в 3-4 рази, ніж у 3-місячних. Нерівномірне збільшення ОБМ пояснюється інтенсивною мієлінізацією нервових волокон гіпокампу. У розподілі загального протеїну не виявлено достовірних змін.

ВИСНОВКИ

Слайд 20

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!! Слава Україні – героям слава!!!

ДЯКУЮ ЗА
УВАГУ!!!

Слава Україні – героям слава!!!