Липидтер

Содержание

Слайд 2

Липидтер – бүкіл тірі клеткалардың құрамына енетін, майлардың және май тәрізді

Липидтер – бүкіл тірі клеткалардың құрамына енетін, майлардың және май тәрізді

заттардан құралған, суда ерімейтін, полюстігі төмен органикалық заттар.

ЛИПИДТЕР

Сабындалатын (немесе гидролизденетін, 2,3 және одан да көп компоненттерден тұрады)

Сабындалмайтын (немесе гидролизденбейтін, бір ғана компоненттен тұрады)

Слайд 3

Липидтер тірі ағзалардың ішкі органдарының, ұлпалар және олардың клеткаларындағы мыңдаған органикалық

Липидтер тірі ағзалардың ішкі органдарының, ұлпалар және олардың клеткаларындағы мыңдаған органикалық

қосылыстардың мөлшері мен сапалы әрқашан бір қалыпты және тұрақты болуы үшін қажет. Оны ғылым тілінде гомеостаз деп атайды.
Липидтер жасушада бос күйінде емес, ақуыздармен комплекс түрінде кездеседі, сондықтан оларды липопротеиндер дейді.
Слайд 4

Сабындалатын липидтер жай күрделі балауыз триацилглицериндер фосфолипидтер сфинголипидтер гликолипидтер

Сабындалатын липидтер

жай

күрделі

балауыз

триацилглицериндер

фосфолипидтер

сфинголипидтер

гликолипидтер

Слайд 5

Липидтердің физикалық химиялық қасиеттері олардың құрамында болатын майлы қышқылдарға байланысты. Табиғи

Липидтердің физикалық химиялық қасиеттері олардың құрамында болатын майлы қышқылдарға байланысты. Табиғи

майлы қышқылдар қаныққан, қанықпаған болып екіге бөлінеді.
Қаныққан майлы қышқылдан тұратын майлар қалыпты температурада қатты, ал қанықпаған қышқылдан тұратын майлар сұйық майлар деп аталады.
Қатты майлар (сиыр, қой, т.б.) негізінде шектелген (қатты) қышқылдың триглицеридтерінен, ал сұйық майлар (күнбағыс майы т.б.) шектелген (сұйық) қышқылдардың триглицеридтерінен тұрады. Гидрогенделу (сутектендіру) реакциясы арқылы сұйық майды қатты майға айналдырады.
Слайд 6

ҚАНЫҚҚАН МАЙЛЫ ҚЫШҚЫЛДАР Қаныққан (шектелген) бір негізді жоғары карбон (майлы) қышқылдарының

ҚАНЫҚҚАН МАЙЛЫ ҚЫШҚЫЛДАР

Қаныққан (шектелген) бір негізді жоғары карбон (майлы) қышқылдарының гомологтық

қатарының негізгі өкілдері:
СН3-(СН2)2-СООН (С4Н7СООН) май қышқылы
СН3-(СН2)14-СООН(С15Н31СООН)пальмитин қышқылы
СН3-(СН2)16-СООН (С17Н35СООН) стеарин қышқылы
Қаныққан майлы қышқылдардың қанықпаған қышқылдардан айырмашылығы олар ағзада ацетилкофермент А-ның (КоА) синтезделуі нәтижесінде пайда болады. Ал КоА сірке қышқылының активті бір формасы болып есептеледі.
Слайд 7

ҚАНЫҚПАҒАН МАЙЛЫ ҚЫШҚЫЛДАР Қанықпаған майлы қышқылдар көбінесе жануарлар ағзасында кездеседі. Олардың

ҚАНЫҚПАҒАН МАЙЛЫ ҚЫШҚЫЛДАР

Қанықпаған майлы қышқылдар көбінесе жануарлар ағзасында кездеседі. Олардың негізгі

өнімдері:
СН3-(СН2)7-СН=СН-(СН2)7-СООН (С17Н33СООН) олеин қышқылы
СН3-(СН2)6-(СН=СН)-(СН2)6-СООН (С17Н31СООН) линоль қышқылы
СН3-(СН2)5-(СН=СН)3-(СН2)5-СООН (С17Н29СООН) линолен қышқылы
СН3-(СН2)5-(СН=СН)4-(СН2)5-СООН (С17Н31СООН) арахидон қышқылы
Слайд 8

ГЛИЦЕРОЛИПИДТЕР. АЦИЛГЛИЦЕРИНДЕР (жай және аралас) Ацилглицериндер жоғары бір негізді қаныққан және

ГЛИЦЕРОЛИПИДТЕР. АЦИЛГЛИЦЕРИНДЕР (жай және аралас)
Ацилглицериндер жоғары бір негізді қаныққан және қанықпаған

карбон қышқылдары (пальмитин С15Н31СООН, стеарин С17Н35СООН, олейн С17Н33СООН) және үш атомды спирт глицериннен түзілетін күрделі эфирлер. Мұндай қосылыстар триглицеридтер деп аталады.
Слайд 9

Аралас майлар глицериннен және әртүрлі жоғарғы карбон қышқылдарынан (қаныққан және қанықпаған)

Аралас майлар глицериннен және әртүрлі жоғарғы карбон қышқылдарынан (қаныққан және қанықпаған)

тұрады.
Егер жоғары карбон қышқылдары глицериннің барлық гидроксил топтарымен әрекеттессе (этерификация) триглицерид (триацилглицерин), екі гидроксил тобымен әрекеттессе диглицерид (диацилглицерид), бір гидроксил тобымен әрекеттессе моноглицерид (моноацилглицерин) түзіледі. Мысалы:
Слайд 10

Майлардың гидролиздену реакциясы қайтымды процесс, бірақ сілтілердің (NaOH, KOH) қатысуымен бір бағытта жүріп сабын алынады.

Майлардың гидролиздену реакциясы қайтымды процесс, бірақ сілтілердің (NaOH, KOH) қатысуымен бір

бағытта жүріп сабын алынады.
Слайд 11

Қышқылдық ортада гидролиздену реакциясы

Қышқылдық ортада гидролиздену реакциясы

Слайд 12

Фосфоглицеролипидтер Фосфоглицерофосфолипидтер жануарлар мен өсімдіктердің әртүрлі ұлпаларында көп таралған. Ең көп

Фосфоглицеролипидтер

Фосфоглицерофосфолипидтер жануарлар мен өсімдіктердің әртүрлі ұлпаларында көп таралған. Ең көп таралған

фосфолипидтер глицериннің жоғарғы майлы қышқылдардың және фосфор қышқылының қалдықтарынан тұратын күрделі эфирлер болып саналады. Ең қажетті үш фосфолипид:
фосфатидилэтаноламин,
фосфатидилхолин,
Фосфатидилсерин .
Слайд 13

Фосфатидилэтаноламиннің құрамына аминді спирті этаноламин (коламин) кіреді. Фосфатидилэтаноламин (коламинкефалин)

Фосфатидилэтаноламиннің құрамына аминді спирті этаноламин (коламин) кіреді.

Фосфатидилэтаноламин (коламинкефалин)

Слайд 14

Фосфатидилхолин азоттық негіз холиннен тұрады. Фосфатидилхолин (лецитин)

Фосфатидилхолин азоттық негіз холиннен тұрады.

Фосфатидилхолин (лецитин)

Слайд 15

Фосфатилдилсерин, фосфатидилэтаноламин, фосфатидилхолин, фосфотид қышқылының туындылары болып табылады. Фосфатидилсерин молекуласында аминқышқылы сериннің қалдығы болады. Фосфатидилсерин (серинкефалин)

Фосфатилдилсерин, фосфатидилэтаноламин, фосфатидилхолин, фосфотид қышқылының туындылары болып табылады.
Фосфатидилсерин молекуласында аминқышқылы

сериннің қалдығы болады.

Фосфатидилсерин (серинкефалин)

Слайд 16

СФИНГОЛИПИДТЕР және ГЛИКОЛИПИДТЕР Сфинголипидтер мембрана липидтерінің маңызды класына жатады. Сфинголипидтер екі

СФИНГОЛИПИДТЕР және ГЛИКОЛИПИДТЕР

Сфинголипидтер мембрана липидтерінің маңызды класына жатады. Сфинголипидтер екі атомды

қанықпаған аминді спирттен (сфингозин), майлы қышқылдарынан, фосфар қышқылы мен азоттық негізден тұрады. Олардің ішінде бір полюсті (гидрофильдік) және екі полюссіз (гидрофобтық) бөліктері бар, бірақ құрамында глицерин болмайды.
Слайд 17

Гликолипидтер күрделі липидтер. Олар көмірсулардың молекулаларында кездеседі, көбінесе, галактозаның Д формасында.

Гликолипидтер күрделі липидтер. Олар көмірсулардың молекулаларында кездеседі, көбінесе, галактозаның Д формасында.

Фосфор қышқылы мен азоттың негіздер гликолипидтердің құрамында болмайды. Гликолипидтер жүйке жасушаларының қызметін реттейді.

Сфинголипидтердің ішінде ең көп тарағаны сфингомиелиндер. Олар жануарлар мен өсімдіктер жасушаларының мембраналарында кездеседі. Әсіресе нерв (жүйке) ұлпаларында өте көп. Сфингомелиндер бүйрек, бауыр ұлпаларынан (тканьдерінен) және басқа ағзаларда да табылады.

Слайд 18

САБЫНДАЛМАЙТЫН ЛИПИДТЕР Сабындалмайтын липидтер қышқылдық және сілтілік ортада гидролизденбейды. терпендер стероидтар

САБЫНДАЛМАЙТЫН ЛИПИДТЕР

Сабындалмайтын липидтер қышқылдық және сілтілік ортада гидролизденбейды.

терпендер

стероидтар

Слайд 19

Терпендер изопреннің екі немесе одан да көп қалдықтарынан тұрады. Құрамында екі

Терпендер изопреннің екі немесе одан да көп қалдықтарынан тұрады.
Құрамында екі изопрен

тобы бар терпендерді - монотерпендер, үш - сесквитерпендер, төрт, алты және сегіз – ди-, үш- және тетратерпендер деп аталады.

Изопрен формуласы

Слайд 20

Монотерпендер ациклді моноциклді бициклді Гераниол Ментол Камфора

Монотерпендер

ациклді

моноциклді

бициклді

Гераниол

Ментол

Камфора

Слайд 21

Стероидтар табиғатта ең көп тараған және ағзада атқаратын қызметтері әртүрлі, құрылыстары

Стероидтар табиғатта ең көп тараған және ағзада атқаратын қызметтері әртүрлі, құрылыстары

циклды болып келеді.

Стероидтардың жалпы қаңқасы стеран циклопентан және пергидрофенантрен ядроларынан құралған.
Стероидтарға холестерин, жүрек гликозидтері, гормондар және т.б. заттар жатады.

Слайд 22

ХОЛЕСТЕРИН Холестерин туындылары (өт қышқылдары, гормондар, витаминдер). Холестерин (холестерол) стериндердің ең

ХОЛЕСТЕРИН

Холестерин туындылары (өт қышқылдары, гормондар, витаминдер).
Холестерин (холестерол) стериндердің ең көп

тараған өнімі. Холестерин барлық жануарлардың липидтерінде қан мен өтте болады. Ағзада бос күйінде және күрделі эфир түрінде кездеседі.

Холестерин

Слайд 23

Пайдаланылған әдебиет: 1.Химия, Ә.Темірболатова, Н.Нұрахметов, Р.Жұмаділова, С.Әлімжанова 2. М.Б.Усманова, Қ.Н.Сакарянова 3. Органикалық химия М.Н.Петров

Пайдаланылған әдебиет:
1.Химия,
Ә.Темірболатова, Н.Нұрахметов, Р.Жұмаділова, С.Әлімжанова
2. М.Б.Усманова, Қ.Н.Сакарянова
3. Органикалық химия
М.Н.Петров