Cучасні методи та механізми управління прибутком підприємства

Содержание

Слайд 2

Мета: аналіз використання сучасних методів та механізмів управління прибутку на підприємстві,

Мета: аналіз використання сучасних методів та механізмів управління прибутку на підприємстві,

а також розробка пропозицій та рекомендацій щодо їх покращення.
Задачі:
- розглянути теоретичні основи управління прибутком підприємства, а саме суть і поняття прибутку підприємства, його види;
- розглянути нормативно-правове забезпечення прибутку підприємства;
- дослідити систему управління прибутком на підприємстві;
- дослідити методи і механізми управління прибутком підприємства;
- проаналізувати результати діяльності ТОВ «Подільський край» за 2011-2013 рр. та зробити оцінку основних економічних і фінансових показників;
- оцінити ефективність управління прибутком на ТОВ «Подільський край»;
- розглянути організаційну структуру управління ТОВ «Подільський край»;
- з’ясувати шляхи покращення ефективності управління прибутком та надати економічне обґрунтування при застосуванні цих напрямків покращення на підприємстві.
Об’єкт дослідження: процес управління прибутком, на прикладі ТОВ «Подільський край».
Слайд 3

Прибуток – основний узагальнюючий показник фінансових результатів здійснення підприємницької діяльності, виражений

Прибуток – основний узагальнюючий показник фінансових результатів здійснення підприємницької діяльності, виражений

у формі певної суми коштів, що залежить від вміння управляти підприємницькими ризиками, ефективності функціонування суб’єкта підприємницької діяльності та загальної економічної ситуації на ринку.
Управління прибутком являє собою процес розробки та прийняття управлінських рішень за усіма основними аспектами його формування, розподілу та використання на підприємстві.
Система управління прибутком підприємства – це сукупність взаємопов’язаних елементів, кожний з яких має функціональне призначення та спільна дія котрих, за певних умов, забезпечує досягнення механізму отримання прибутку заданої величини
Слайд 4

Структурна схема системи управління прибутком

Структурна схема системи управління прибутком

Слайд 5

Структурно-логічна схема розподілу та використання чистого прибутку підприємства

Структурно-логічна схема розподілу та використання чистого прибутку підприємства

Слайд 6

Cхема cтруктури ТОВ «Подільський край»

Cхема cтруктури ТОВ «Подільський край»

Слайд 7

Аналіз складу, рівня і динаміки фінансових результатів ТОВ «Подільський край», тис. грн

Аналіз складу, рівня і динаміки фінансових результатів ТОВ «Подільський край»,

тис. грн
Слайд 8

Динаміка зміни доходів ТОВ «Подільський край» за 2011-2013 рр.

Динаміка зміни доходів ТОВ «Подільський край» за 2011-2013 рр.

Слайд 9

Зведені дані аналізу рентабельності реалізованої продукції ТОВ «Подільський край»

Зведені дані аналізу рентабельності реалізованої продукції ТОВ «Подільський край»

Слайд 10

Динаміка зміни рентабельності за обсягом реалізованої продукції ТОВ «Подільський край» за 2011-2013 рр.

Динаміка зміни рентабельності за обсягом реалізованої продукції ТОВ «Подільський край» за 2011-2013

рр.
Слайд 11

SWOT-аналіз

SWOT-аналіз

Слайд 12

Організаційна структура ТОВ «Подільський край»

Організаційна структура ТОВ «Подільський край»

Слайд 13

Загальні пропозиції стосовно покращення фінансового стану ТОВ «Подільський край» Для забезпечення

Загальні пропозиції стосовно покращення фінансового стану ТОВ «Подільський край»

Для забезпечення зростання

прибутку варто здійснювати наступні міри:
- оптимізувати реалізацію найбільш ходових товарів;
-розробляти і проводити в життя нові ідеї по залученню нових покупців продукції ТОВ «Подільський край», постійно організовувати виставки та розпродажі, підвищувати культуру обслуговування, забезпечувати повноту товарного асортименту, підвищувати керованість товарними запасами, приводити заходи для прискорення товарооборотністі, звертати при цьому -особливу увагу на неходові товари;
-поліпшити рекламу товарів;
-щодня здавати в банк готівку і не знімати гроші з рахунків, що дозволяє одержати максимальний відсоток по розміщеним у банку грошам;
-використовувати для продажу місця масового скупчення людей;
-оптимізувати обсяг виробництва швидкопсувної продукції, товарів з обмеженими термінами реалізації;
-по продукції, що користується найбільш високим попитом, забезпечувати більш високу норму прибутку;
-постійно аналізувати стан справ у конкурентів, виявляти їх сильні і слабкі сторони, використовувати досвід.
Слайд 14

Заходи по покращенню управління прибутком: Організаційна структура служби контролінгу в умовах

Заходи по покращенню управління прибутком:


Організаційна структура служби контролінгу в умовах

ТОВ «Подільський край»

У відділі буде працювати за штатним розписом 4 особи. Введена служба контролінгу перш за все, при основному виді діяльності ТОВ «Подільський край» – торгівельна діяльність, буде виконувати функції контролінгу маркетингової діяльності.