Особливості розвитку мовленнєвих процесів дитини із затримкою психічного розвитку

Содержание

Слайд 2

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ Мовлення – це своєрідна форма пізнання людиною предметів і

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

Мовлення – це своєрідна форма пізнання людиною предметів і явищ

дійсності і засіб спілкування людей один з одним

Затримка психічного розвитку (ЗПР) – це уповільнення темпів розвитку, що виражається у недостатньому загальному запасі знань, незрілості мислення, переважанні ігрових інтересів, швидкому пересиченні інтелектуальною діяльністю.

Слайд 3

ОЗНАКИ До ознак своєрідної затримки мовленнєвого розвитку можна віднести процес вікового

ОЗНАКИ

До ознак своєрідної затримки мовленнєвого розвитку можна віднести процес вікового розвитку

словотворення при ЗПР (Е.С. Слепович).
Зазвичай процес бурхливого словотворення у дітей із нормальним розвитком закінчується до старшого дошкільного віку. У дітей із ЗПР цей процес затягується аж до кінця початкової школи. Діти нечутливі до норм вживання мови, використовують атипові граматичні форми, що мають характер неологізмів. У розумово відсталих дітей цей період зовсім відсутній.
Слайд 4

МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ІЗ ЗПР Мовлення немовлят із ЗПР формується і

МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ІЗ ЗПР

Мовлення немовлят із ЗПР формується і розвивається

значно повільніше у порівнянні з їхніми ровесниками і має значно ширший спектр недоліків. До найбільш поширених вад відносяться порушення звуковимови, імпресивного (сприймання, розуміння) та експресивного (промовляння ) мовлення.
Слайд 5

МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ІЗ ЗПР

МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ІЗ ЗПР

Слайд 6

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗВУКОСПРИЙМАННЯ ТА ЗВУКОВИМОВИ Порушення звуковимови у малюків із ЗПР

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗВУКОСПРИЙМАННЯ ТА ЗВУКОВИМОВИ

Порушення звуковимови у малюків із ЗПР трапляється

значно частіше, ніж у їхніх ровесників з нормальним розвитком. Причинами таких явищ є аномалія будови артикуляційного апарату: неправильний прикус, укорочена під’язична зв’язка, високе вузьке чи тверде піднебіння, дефекти будови зубного ряду, недорозвиток мовленнєвої моторики.
Слайд 7

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛЕКСИКИ Формування лексики дитиною тісно зв’язане з розвитком та

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛЕКСИКИ

Формування лексики дитиною тісно зв’язане з розвитком та

уточненням й усвідомленням її уявлення про навколишній світ і визначається рівнем її пізнавальної діяльності. У дітей із ЗПР помітно виражений недорозвиток лексичної сторони мовлення.

Характерними рисами їхнього словникового запасу є його збіднення і неточність. Особливості словникового запасу дітей відображають обмеженість їхніх уявлень про навколишній світ, труднощі усвідомлення явищ, властивостей і закономірностей навколишньої дійсності.

Слайд 8

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГРАМАТИЧНОЇ БУДОВИ МОВИ У процесі оволодіння граматичною будовою мови

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГРАМАТИЧНОЇ БУДОВИ МОВИ

У процесі оволодіння граматичною будовою мови

здійснюється виділення морфем і співвіднесення їх із лексичним і граматичним значенням. На цій основі виникають граматичні та лексичні узагальнення.
У дітей із ЗПР дошкільного віку виявлений значний недорозвиток словозмін, словотворення та синтаксичної структури речення. Помічаються порушення словозміни як іменників і прикметників, так і дієслів.