Форми колективного обговорення проблем

Слайд 2

Ділова нарада Ділова нарада – найефективніша форма колективного обговорення питань і

Ділова  нарада

Ділова нарада – найефективніша форма колективного обговорення питань і прийняття

рішень. В цьому виді спілкування поєднуються різні жанри: ораторський монолог (слово ведучого, виступи учасників, доповіді); діалог (обмін інформацією), мозковий штурм, дискусія.
Залежно від задач, які мають бути вирішені на нараді, можна виділити такі типи: інформаційна нарада (обмінятися інформацією, скоординувати дії); нарада інструктаж; проблемна нарада або “мозковий штурм” (колективний пошук ідей, вирішення проблем); нарада – конференція (навчання, підвищення кваліфікації співробітників).
нарада;
дискусія;
мозковий штурм;
переговори.
Слайд 3

Дискусія Дискусія – це публічний діалог, в процесі якого виявляються і

Дискусія

Дискусія – це публічний діалог, в процесі якого виявляються і

протиставляються різні точки зору, різні позиції. Метою дискусії є вияв істинної думки, пошук правильного рішення. Дискусія є часто необхідним елементом ділової наради, тому менеджер, що їх проводить, повинен володіти технікою організації і проведення цієї форми спілкування.
Етапи підготовки і проведення дискусії.
Підготовчий етап складається з:
Формування проблеми, мети;
Збору інформації про предмет дискусії;
Формулювання запитань;
Оцінки аудиторії.
Слайд 4

Мозковий штурм Мозковий штурм – це метод колективного розв’язання проблеми, який

Мозковий штурм

Мозковий штурм – це метод колективного розв’язання проблеми, який

забезпечується особливими прийомами. Мозковий штурм покликаний віднайти якомога більше ідей, за допомогою яких можна вирішити дану проблему.
Засадничим правилом мозкового штурму є відмова від будь-якої критики і оцінки ідей. Зниження рівня критичності, самокритичності у людини відповідно підвищує її впевненість у собі і готовність до творчого пошуку. Група просто висуває ідеї одну за одною, без зупинки для аналізу їхньої цінності, реальності чи нереальності. Під час мозкового штурму люди не повинні боятися виглядати по-дурному, адже мають вітатися найбільш дикі ідеї.
Слайд 5

Винайдення Мати що сказати – основна передумова гарного і правильного мовлення.

Винайдення

Мати що сказати – основна передумова гарного і правильного мовлення.

В процесі  підготовки публічного виступу саме процедура інвенції – пошуку і попередньої систематизації матеріалу – забезпечує змістовність промови. В процесі інвенції оратор має відповісти на чотири запитання.
Слайд 6

Розташування Давні греки вважали, що ніщо безладне, невпорядковане не може бути

Розташування

Давні греки вважали, що ніщо безладне, невпорядковане не може бути

ні красивим, ні добрим. Заплутаний невпорядкований матеріал сприйматиметься важко і не викличе зацікавлення у слухачів. Це визначає важливість процесу побудови композиції промови. Композиція (від лат. сomposition “складання, створення”) – побудова виступу, співвідношення його окремих частин, відношення кожної окремої частини до виступу як єдиного цілого.
У будь-якій промові має простежуватись найпростіша універсальна тричастинна композиція: вступ, основна частина, закінчення.